Jeanette de Korte Coaching Training Supervisie
Dagpauwooglaan 11
3905 KP Veenendaal
T: 06 – 36 17 19 58
E: contact@jeanettedekorte.nl
KVK: 30281304
Aangesloten bij de LVSC
Geregistreerd supervisor: S12813

 

Citaat

Een mens krijgt twee roepingen:
“Zichzelf leren kennen en God leren kennen.”

Augustinus, Belijdenissen

Deze verworven wijsheid roept liefde op, liefde voor God, de ander en zichzelf.