Groei en ontwikkeling is het doel van een persoonlijk en individueel coachingstraject. Hoe deze begeleiding wordt ingevuld is afhankelijk van de leervragen en/of de doelstellingen die door jou worden gesteld. Coaching is alleen effectief wanneer jij degene bent die richting geeft. Zelfsturing of  ‘eigen leiderschap’ heet dit principe.

De begeleidingsrelatie is het instrument waardoor deze groei en ontwikkeling tot stand komt. De kwaliteit van de begeleidingsrelatie wordt door mij gewaarborgd door deskundigheid, vertrouwen en integriteit en de daarbij horende geheimhouding.

Hoewel het zo  kan zijn dat in het begeleidingstraject levensthema’s, geloofsvragen of blokkades aan bod  kunnen komen, zijn we gericht op groei en daarmee onderscheidt coaching zich nadrukkelijk van hulpverlening.  Coaching is niet alleen ‘van je af praten’ maar ook zoeken naar handelingsalternatieven met behulp van de woorden; droom, doel, belemmering:
Droom:  wat wil ik bereiken en waarom?
Doel:   Hoe wil ik dat bereiken
Belemmering: Waardoor is het mij tot op heden niet gelukt om dit te bereiken?

Het coachingstraject bestaat meestal uit zo’n vijf tot acht sessies.
Tarief: 95 euro per sessie excl. BTW

Coaching is eigenlijk niets anders dan het ontdekken van je flowervaringen en deze verder uitbreiden. Flow is de ervaring dat je je talent, bekwaamheden, en persoonlijkheid maximaal in kan zetten. Je bent dan ècht op je plek, je zit goed in je vel, enz.

Citaat

Een mens krijgt twee roepingen:
“Zichzelf leren kennen en God leren kennen.”

Augustinus, Belijdenissen

Deze verworven wijsheid roept liefde op, liefde voor God, de ander en zichzelf.