In de afgelopen periode heb ik een paar keer een adviestaak vervuld in diverse organisaties. Meestal rondom de vraag: “Welke richting gaan we uit? Welke doelen willen we bereiken?” Ik kan hierin het proces begeleiden. Bovendien vind ik het leuk om communicatieprocessen te analyseren. Hoe wordt er gesproken, waarover wordt gecommuniceerd en vooral … wat wordt niet gezegd.
Aandachtig luisteren is dan het sleutelwoord.

Ik werk samen met diverse collega’s uit verschillende disciplines zowel profit als nonprofit: psychologen, beleidsmedewerkers,  enz.